Middagsymposium


5 maart 2019


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.00 uur Inloop

13.30 uur Opening door Yael Meijer (klinisch psycholoog en psychotherapeut, werkzaam bij Fier en Amsterdams Centrum voor Familietherapie)

13.45 uur Zie je mij? De getraumatiseerde ouder-kind relatie in woord en beeld door Nelleke van der Boon (klinisch psycholoog, trauma en IMH specialist, werkzaam bij Melody PsyCare)

Onverwerkte traumatische ervaringen in het vroegkinderlijk leven van een ouder kleuren de wijze waarop deze ouders kijken naar zichzelf als ouder en naar hun kind. De onverwerkte ervaringen komen als het ware tussen de ouder en haar kind te staan en blokkeren het zicht op elkaar.  Ze beinvloeden ook het oudergedrag in relatie met het kind.

Hoe deze blokkade op te heffen met behulp van het inzetten van de Modified Interaction Guidance (MIG), een videofeedback interventie die zich specifiek richt op baby's en peuters en hun met trauma belaste ouders, staat in deze workshop centraal. 

14.30 uur Pauze

15.00 uur 'De roulerende rekening'; Een intergenerationele kijk op jonge kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld door Jaco de Rapper (gedragswetenschapper, systeem- en familietherapeut)

In de lezing van Jaco wordt ingegaan op de gevolgen voor het jonge kind dat getuige is van huiselijk geweld. Aanleiding, oorzaken en gevolgen worden geplaatst in intergenerationeel, contextueel perspectief. Er zullen handvatten worden aangereikt hoe dit te voorkomen, te stoppen en te behandelen is.

15.45 uur Ruimte voor discussie en vragen

16.15 uur Borrel en nazit

17.00 uur Einde