Middagsymposium


5 maart 2019


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.00 uur Inloop

13.30 uur Opening door Yael Meijer (klinisch psycholoog en psychotherapeut,  en Amsterdams Centrum voor Familietherapie)

13.45 uur Relationeel trauma, ‘ghosts in the nursery’ die tot leven komen door Marja Rexwinkel, klinisch psycholoog en IMH specialist werkzaam bij de OuderKindLijn en als opleider bij het MOC kabouterhuis.

Onverwerkt verlies of trauma in de voorgeschiedenis van de ouder kan getriggerd worden door ervaringen tijdens de zwangerschap, de bevalling of na de geboorte door gedrag van het jonge kind ( zoals bv temperament, veel huilen, niet slapen, niet eten). Dit beïnvloedt het ( aanstaand) ouderschap. De ouder kan angstig of beangstigend worden en ouder en kind worden ongewild en onbedoeld triggers voor elkaar. De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor relationeel trauma ook wel  trauma a deux genoemd, onverwerkte traumatische ervaringen die tussen ouder en kind in komen te staan

In deze deelsessie zullen we nader ingaan op het begrip relationeel trauma wat dit betekent voor het ouderschap, de ouder-kindrelatie en de ontwikkeling van het jonge kind. Ook wordt er aandacht besteed aan wat wij inmiddels wel, maar ook nog niet weten over behandeling en preventie en het belang van onderzoek naar werkzame factoren

(de bijdrage van Nelleke van der Boon is wegens onvoorziene omstandigheden vervangen door Marja Rexwinkel.)

14.30 uur Pauze

15.00 uur 'De roulerende rekening'; Een intergenerationele kijk op jonge kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld door Jaco de Rapper (gedragswetenschapper, systeem- en familietherapeut)

In de lezing van Jaco wordt ingegaan op de gevolgen voor het jonge kind dat getuige is van huiselijk geweld. Aanleiding, oorzaken en gevolgen worden geplaatst in intergenerationeel, contextueel perspectief. Er zullen handvatten worden aangereikt hoe dit te voorkomen, te stoppen en te behandelen is.

15.45 uur Ruimte voor discussie en vragen

16.15 uur Borrel en nazit

17.00 uur Einde